Pris og Tilmelding - Teaterskolen TOPPEN

Gå til indhold
Vilkår

Pris og Tilmelding
  
Pris:
Pr. hold 880 kr. pr. halvsæson
  
Rabatter
Ved tilmelding på flere hold, bliver prisen for første hold 880 kr. pr halvsæson. Efterfølgende hold bliver 800 kr.
For Elitehold om torsdagen er prisen 880 kr. pr. halvsæson for halvanden times undervisning.
  
Online tilmelding åben pr. 1. maj for sæson   2019/2020.
  
VIGTIG INFO !
Hvis du skal gå på flere hold skal du tilmelde dig   et hold af gangen.
VIGTIGT: Tilmelding til flere hold skal ske via   tilmelding på egen medlemsprofil under feltet ”Jeg er allerede medlem”. Du   skal altså IKKE oprette dig flere gange.    Rabatten bliver da trukket fra på nr. 2 hold.
NB! Første time er en gratis prøvetime. Vælges   holdet herefter, indgår timen i den månedlige rate.  
Til den efterfølgende undervisningsgang skal   tilmeldingen på holdet være registreret og betalingen sker senest ved udgang   af pågældende måned.   
Generalprøver til elevopvisninger foregår   primært i undervisningen og tæller som undervisningsgange.
  
Bemærk : Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen.
Sæsonens kursusvarighed : 8 måneder
  
Betingelserne er gældende pr.1. maj 2019
Ved ikke rettidig betaling af kontingent opkræves   rykkergebyr.
  
Udmeldelse :
Medlemskab ophører automatisk ved sæsonens udløb.
Hvis der forekommer en uforudset hændelse, kan eleven få særlig tilladelse til at udmelde sig et hold. Her kontaktes den daglige leder, Isabel Ravn, på mail@teaterskolentoppen.dk . Der er en løbende måned + 1 måneds opsigelse. Dog refunderes ratebeløb ikke.
          
Sæson/Kursus prisen fordeles ud på 2 betalingsrater.   
September 2019 (dækker sep,okt,nov, og dec.)
Januar 2020 (dækker jan,feb,marts og apr.)
 
NB! Vi modregner ikke ferier og helligdage.
 
Kundens ansvar :
Hvis kunden ikke modtager en kvittering, er det kundens ansvar at kontakte Teaterskolen TOPPEN på administration@teaterskolentoppen.dk for at sikre at betalingen og reservation af holdplads er gennemført.
 
Ferie og Opvisninger
 
Første undervisningsdag er mandag d. 2. september 2019
Sidste undervisningsdag er torsdag d. 30. april 2019
 
 
Efterårsferie i uge 42
Juleferie: Skolen er lukket fra fredag d. 20. december 2019 – søndag d. 5. januar 2020)
Vinterferie i uge 7
Påskeferie i uge 15

Teaterskolen TOPPEN, Slotsgade 18.1, 5000 Odense C
tlf. 52 50 23 94     telefontid: tirsdag og torsdag mellem kl. 10 og 13
 CVR.: 26 95 56 53


Tilbage til indhold